วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

วันนี้อาจารย์มานิเทศ ได้สอนในหน่วย มะพร้าว
กิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กๆสานที่สำหรับวางแก้ว วางหม้อ เด็กๆบางคนสามารถทำได้ดีเพราะที่บ้านสานแข่ง หรือบางคนเคยเห็นคนข้างบ้านสานแข่งก็นำความรู้มาต่อยอดสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ได้ทำวุ้นมะพร้าวซึ่งเด็กสนใจและตื่นเต้นมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น